Αυτό το site δημιουργήθηκε το 2007 με αφορμή τις πυρκαγιές που κατέστρεψαν το δασικό πλούτο της Ελλάδας και οδήγησαν σε φρικτό θάνατο περίπου 100 Ελληνες (μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά). Αυτό το γεγονός από μόνο του αποτέλεσε την απαρχή της πολιτικής αποσταθεροποίησης της χώρας η οποία οδήγησε στον εξευτελισμό ενός ολόκληρου έθνους, το ξεπούλημα της ελληνικής γής και σε μια δικτατορία πρωτοφανή για τα Ελληνικά δεδομένα.

Ας μάθει ο κόσμος λοιπόν τι πραγματικά συμβαίνει από τους πάσχοντες!
*****************************************************
Τhis site was created in 2007 on the occasion of the fires that burnt down the forests of Greece and led to a horrible death more than 100 Greeks (including young children). This fact alone ushered the political destabilization of the country which led to the humiliation of an entire nation, the sell-off of Greek wealth and to an unprecedented dictatoship.

So, let the world know what is really going on in Greece from the sufferers!

Thursday, October 22, 2009

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ?

Το νέο moto της κυβέρνησής πλέον είναι η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.
Εχοντας παλέψει για το περιβάλλον & τα ζώα, αμέσως με συνεπήρε η εν λόγω ΠΡΟΤΑΣΗ-ΥΠΟΣΧΕΣΗ. Εψαξα όμως και βρήκα τι ακριβώς σημαίνει στο προεκλογικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
ΜΕ ΚΑΘΗΣΥΧΑΣΕ?
ΔΕΝ ΞΕΡΩ!
ΚΑΤΙ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΠΑΝΤΩΣ ΟΤΙ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΣΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ...
ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΝΤΡΑΚΙΑ ΜΑΣ?
ΜΑΛΛΟΝ ΤΑ ΞΕΧΑΣΑΜΕ ΠΑΛΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΒΑΡΥΓΔΟΥΠΕΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
*********************************************************************************
1.2. ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ: ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ – Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
Η αλλαγή του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας μας για μια νέα οικονομία με
αιχμή την Πράσινη Ανάπτυξη και η σαφής αναπτυξιακή στοχοθέτηση αποτελούν
θεμελιώδεις προϋποθέσεις τόσο για την αντιμετώπιση των χρόνιων διαρθρωτι-
κών προβλημάτων και υστερήσεων της ελληνικής οικονομίας, όσο και για την
υπέρβαση της σημερινής κρίσης.

Η στρατηγική ανάπτυξης για το ΠΑΣΟΚ επικεντρώνεται στην προώθηση των
αναγκαίων παραγωγικών αναδιαρθρώσεων, καθώς και ενός νέου ενεργειακού
και περιβαλλοντικού σχεδιασμού με έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργει-
ας (ΑΠΕ), και την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής βιομηχανίας
, στην εξοικονόμη-
ση ενέργειας, στη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο, στην αύξηση της
αποδοτικότητας των ενεργειακών δικτύων, στη βελτίωση της ενεργειακής από-
δοσης των κτιρίων, στην εξασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας και στην αντι-
μετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Αιχμή του δόρατος της αναπτυξιακής μας στρατηγικής, η Περιφέρεια. Στόχος
μας: δυναμικές περιφέρειες που επενδύουν στην ποιότητα, ώστε η κάθε περι-
φέρεια να αποκτήσει δική της ισχυρή και ξεχωριστή ταυτότητα, να είναι πρωτο-
πόρα στον τομέα που της ταιριάζει, ανάλογα με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα,
τη γεωγραφική θέση, τους τοπικούς ανθρώπινους και υλικούς πόρους, την πολι-
τισμική και φυσική κληρονομιά.

Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύουμε τους μηχανισμούς περιφερειακής και τοπικής
διαβούλευσης και συμμετοχής, με ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών, έτσι
ώστε οι επιλογές να διαμορφώνονται και να αποφασίζονται από τους ίδιους τους
ενδιαφερόμενους πολίτες και τους φορείς συλλογικής εκπροσώπησής τους.

Η νέα αναπτυξιακή στρατηγική θα γίνει πράξη με την πλήρη και συντονισμέ-
νη ενεργοποίηση όλων των αναπτυξιακών εργαλείων, κυρίως μέσω της στοχευ-
μένης αναμόρφωσης του ΕΣΠΑ 2007-2013 και της οικοδόμησης μιας πιο λει-
τουργικής και αποτελεσματικής Δημόσιας Διοίκησης.

Οι δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την ανάταξη της οικονομίας:
Στις πρώτες 100 ημέρες ψηφίζουμε πέντε νομοσχέδια και θέτουμε σε άμεση εφαρμογή
το σχέδιο μας για την οικονομία.

Για να πετύχουμε τη νέα στρατηγική ανάπτυξης, προτείνουμε:
*Αύξηση των Δημοσίων Επενδύσεων στο 4% του ΑΕΠ από τον πρώτο προϋπολογισμό με στόχο το 5% στην τετραετία.
* Στοχευμένη αναμόρφωση και επιτάχυνση υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007-2013,
που θα εναρμονιστεί με την γενική κατεύθυνση του νέου αναπτυξιακού μας
προτύπου.
* Μέτρα ενίσχυσης της περιφερειακής διάστασης του ΕΣΠΑ 2007-2013, κατάρ-
γηση των συγκεντρωτικών και γραφειοκρατικών διατάξεων εφαρμογής του.
* Δημιουργία Ταμείου Αναχρηματοδότησης της Οικονομίας που θα δίνει τη δυ-
νατότητα στο Δημόσιο να διοχετεύει ρευστότητα κατευθείαν στην αγορά και
να αντλεί κεφάλαια για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων κλάδων, μέσω έκ-
δοσης ειδικών ομολόγ

ΒΟΥΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ.

ΒΟΥΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ.
ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΧΤΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΚΟΡΥΦΟΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ.ΚΡΙΜΑ. ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΥΤΟ ΒΟΥΝΟ

ΟΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΜΟΥ ΣΕΛΙΔΕΣ