Αυτό το site δημιουργήθηκε το 2007 με αφορμή τις πυρκαγιές που κατέστρεψαν το δασικό πλούτο της Ελλάδας και οδήγησαν σε φρικτό θάνατο περίπου 100 Ελληνες (μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά). Αυτό το γεγονός από μόνο του αποτέλεσε την απαρχή της πολιτικής αποσταθεροποίησης της χώρας η οποία οδήγησε στον εξευτελισμό ενός ολόκληρου έθνους, το ξεπούλημα της ελληνικής γής και σε μια δικτατορία πρωτοφανή για τα Ελληνικά δεδομένα.

Ας μάθει ο κόσμος λοιπόν τι πραγματικά συμβαίνει από τους πάσχοντες!
*****************************************************
Τhis site was created in 2007 on the occasion of the fires that burnt down the forests of Greece and led to a horrible death more than 100 Greeks (including young children). This fact alone ushered the political destabilization of the country which led to the humiliation of an entire nation, the sell-off of Greek wealth and to an unprecedented dictatoship.

So, let the world know what is really going on in Greece from the sufferers!

Tuesday, May 5, 2009

ΧΤΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΣΚΑΦΙΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρ. Πρωτ. 190
Γνωστοποίηση
Γίνεται γνωστό ότι στις 4-5-2009 το Νομαρχιακό Συμβούλιο παρέλαβε από την ΠΔΕ, Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας, Δνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 7885/26-10- 2004 Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων της ανωτέρω υπηρεσίας για την κατασκευή και λειτουργία τουριστικής εγκατάστασης ξενοδοχείου κλασικού τύπου, πέντε (5) αστέρων , δυναμικότητας 250 κλινών, με κέντρο θαλασσοθεραπείας δυναμικότητας 250 ατόμων,
στη θέση «Σκαφιδιά –Πουρνάρι-Ψαθόλακκα» Δήμου Πύργου Ν. Ηλείας ιδιοκτησίας «ΕΠΤΕΑ Α.Ε.» με μείωση της δυναμικότητας από 250 σε 228 κλίνες και κατάργηση του κέντρου θαλασσοθερα-
πείας και αντικατάστασή του με κέντρο αναζωογόνησης.

Η δημοσίευση αυτή γίνεται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής
της απόφασης από το Νομαρχιακό Συμβούλιο προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον φορέα του έργου σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ με Η.Π. 37111/2021/29-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β/2003).

Πύργος 4-5-2009
Ο Πρόεδρος του Ν.Σ.
Λεωνίδας Δημουλιάς

ΒΟΥΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ.

ΒΟΥΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ.
ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΧΤΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΚΟΡΥΦΟΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ.ΚΡΙΜΑ. ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΥΤΟ ΒΟΥΝΟ

ΟΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΜΟΥ ΣΕΛΙΔΕΣ