Αυτό το site δημιουργήθηκε το 2007 με αφορμή τις πυρκαγιές που κατέστρεψαν το δασικό πλούτο της Ελλάδας και οδήγησαν σε φρικτό θάνατο περίπου 100 Ελληνες (μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά). Αυτό το γεγονός από μόνο του αποτέλεσε την απαρχή της πολιτικής αποσταθεροποίησης της χώρας η οποία οδήγησε στον εξευτελισμό ενός ολόκληρου έθνους, το ξεπούλημα της ελληνικής γής και σε μια δικτατορία πρωτοφανή για τα Ελληνικά δεδομένα.

Ας μάθει ο κόσμος λοιπόν τι πραγματικά συμβαίνει από τους πάσχοντες!
*****************************************************
Τhis site was created in 2007 on the occasion of the fires that burnt down the forests of Greece and led to a horrible death more than 100 Greeks (including young children). This fact alone ushered the political destabilization of the country which led to the humiliation of an entire nation, the sell-off of Greek wealth and to an unprecedented dictatoship.

So, let the world know what is really going on in Greece from the sufferers!

Wednesday, March 4, 2009

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΦΥΡΑΜΑΤΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Αριθ. πρωτ. 1220
Τμήμα: Διοικητικό
Ταχ.δνση: Αρχαίας Ηλιδας 43
Πληρ.:Αλμπάνης Παναγιώτης
Τηλ. 2622028967
Fax: 2622028461

Ανακοίνωση- Περίληψη Διακήρυξης
Το Δασαρχείο Αμαλιάδας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο την πιο συμφέρουσα προσφορά για την προμήθεια και παράδοση ενενήντα (90) τόνων φυράματος σε τυποποιημένη μορφή διαφόρων κατηγοριών ήτοι φύραμα ωοτοκίας 10τόνων,συντήρησης 30 τόνων, νεοσσών 30 τόνων, ανάπτυξης 20 τόνων.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 40.940,00 Ευρώ συν 3.684,60 Ε για ΦΠΑ 9% ήτοι συνολικά 44.624,60 Ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 18 Μαρτίου 2009 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 11-12π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών)
στα γραφεία του Δασαρχείου Αμαλιάδας (Αρχαίας Ηλιδας 43),
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής σύμφωνα με τους όρους της
ταυτάριθμης διακήρυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής στον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό
έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί καθώς
και οι Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Η ιδιότητα των παραπάνω θα αποδεικνύεται από πιστοποιητικό
του Οικείου Επιμελητηρίου.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό καθορίζεται στο ποσό
των 2047,00 ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός κριθεί άγονος, ασύμφορος ή
ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο θα επαναληφθεί την επόμενη
εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στα γραφεία του Δασαρχείου Αμαλιάδας (Αρχαίας
Ηλιδας 43) και στα τηλ. 26220 28967, 26231κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στην κ. Τζουανοπούλου Μάρθα.

Αμαλιάδα 3-3-2009
ΕΓΓΠΔΕ
Ο Δασάρχης
Λυκούργος Πολυχρονόπουλος
Δασολόγος με Α’ βα

ΒΟΥΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ.

ΒΟΥΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ.
ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΧΤΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΚΟΡΥΦΟΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ.ΚΡΙΜΑ. ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΥΤΟ ΒΟΥΝΟ

ΟΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΜΟΥ ΣΕΛΙΔΕΣ