Αυτό το site δημιουργήθηκε το 2007 με αφορμή τις πυρκαγιές που κατέστρεψαν το δασικό πλούτο της Ελλάδας και οδήγησαν σε φρικτό θάνατο περίπου 100 Ελληνες (μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά). Αυτό το γεγονός από μόνο του αποτέλεσε την απαρχή της πολιτικής αποσταθεροποίησης της χώρας η οποία οδήγησε στον εξευτελισμό ενός ολόκληρου έθνους, το ξεπούλημα της ελληνικής γής και σε μια δικτατορία πρωτοφανή για τα Ελληνικά δεδομένα.

Ας μάθει ο κόσμος λοιπόν τι πραγματικά συμβαίνει από τους πάσχοντες!
*****************************************************
Τhis site was created in 2007 on the occasion of the fires that burnt down the forests of Greece and led to a horrible death more than 100 Greeks (including young children). This fact alone ushered the political destabilization of the country which led to the humiliation of an entire nation, the sell-off of Greek wealth and to an unprecedented dictatoship.

So, let the world know what is really going on in Greece from the sufferers!

Monday, September 29, 2008

ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ & Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η καταγγελία της Περιβαλλοντικής Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ τον ΙΟΥΝΙΟ του 2006.

Σημειώστε -με bold γράμματα- τις παρεμβάσεις του ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ.
Αν τυχόν θέλετε να διαβάσετε όλη τη καταγγελία ανοίξτε το http://www.oikologos.gr/Releases2006/R0728.doc


ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ 13/3/2006
Περιβαλλοντική Μη Κυβερνητική Οργάνωση Δίκτυο πολιτιστικών συλλόγων
και περιβαλλοντικών οργανώσεων
Γ΄ Σεπτεμβρίου 69, Αθήνα, 10433, Τηλ. 210-8226562

Προς
Βουλευτή κ. Κατσιγιάννη
Πρόεδρο της επιτροπής περιβάλλοντος Της Βουλής


Θέμα: Συστηματικές παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, έκδοση παράνομων αδειών και συγκάλυψη επίορκων δημόσιων υπαλλήλων σχετικά με την υπόθεση κατασκευής υδροηλεκτρικού εργοστασίου στον ποταμό Ερύμανθο.
Τόσο από τη Νομαρχία Ηλείας, όσο και από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Κύριε πρόεδρε

Μετά από πολύμηνες καταγγελίες και παρεμβάσεις της περιβαλλοντικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Ερύμανθος έχει αποκαλυφθεί η κατά παράβαση καθήκοντος έκδοση αδειών εγκατάστασης του επιχειρηματία Φωτεινός Τηλέμαχος Α.Ε. και συγκάλυψη παρανομιών της κατασκευής υδροηλεκτρικού εργοστασίου στο ποταμό Ερύμανθο από συγκεκριμένες υπηρεσίες της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Νομαρχίας Ηλείας οι οποίες είναι υπεύθυνες για την έκδοση των παράνομων αδειοδοτήσεων αλλά και τη μη τήρηση της νομιμότητας σχετικά με την εγκατάσταση και κατασκευή του έργου. Πρόκειται για την

1) Δ/νση Περιβάλλοντος Δυτικής Ελλάδας
2) Δ/νση Δασών περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
3) Δασαρχείο Πύργου
4) Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
5) Δ/νση ΠΕΧΩ Ηλείας


Η επιβεβαίωση κατά ένα μέρος των καταγγελιών μας έγινε ύστερα από το γεγονός πιστοποίησης της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών Ηλείας ότι στην περιοχή εγκατάστασης δεν υπήρχε ούτε οριοθέτηση κοίτης του ποταμού, ούτε περιβαλλοντική χωροθέτηση πριν από την έκδοση της άδειας περιβαλλοντικών όρων....

1) Σχετικά αναφέρουμε την υπ’ Αριθ. 1224/20-2-2006 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ηλείας η οποία αναφέρει ρητά ότι:

« Η αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο και θεώρηση των απαιτούμενων στοιχείων για την οριοθέτηση ποταμού, τον καθορισμό οριογραμμών οριοθέτησης, είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία διαβιβάζει το σχετικό φάκελο προς τον Γ.Γ της Περιφέρειας, για επικύρωση του καθορισμού με σχετική απόφαση και στην συνέχεια ακολουθεί η δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μετά τα παραπάνω, όπως ρητά έχει αναφερθεί στο υπ’ αριθ. Πρωτ. 999/15-2-2006 έγγραφο μας, η Υπηρεσία μας, επελήφθη για το τμήμα των εργασιών, που γίνονται παράλληλα με τον Ερύμανθο και για το οποίο ως προκύπτει από το αρχείο της Υπηρεσίας, δεν υπάρχει όπως αναφέρουμε Απόφαση Οριοθέτησης.

Για το τμήμα του έργου που γίνεται παράλληλα με τον Ερύμανθο εμμένουμε στην διακοπή των εργασιών».

Αυτά που αποκαλύπτει η μία υπηρεσία ασφαλώς είναι κόλαφος για άλλες υπηρεσίες της περιφέρειας γιατί η παραπάνω γνωμάτευση δεν έχει μόνο ως συνέπεια την διακοπή των εργασιών παράλληλα με την κοίτη του ποταμού, αλλά εκ των πραγμάτων αποδεικνύει την έλλειψη και την απαραίτητη προϋπόθεση για το πρωτόκολλο εγκατάστασης του επιχειρηματία στην περιοχή και στη συγκεκριμένη έκταση και δείχνει επίσης ότι δεν υπήρχαν οι απαραίτητες νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοση της άδειας των επίσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και συνακόλουθα της οριστικής άδειας της Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της περιφέρειας.

Μετά απ’ αυτές τις εξελίξεις η ΠΕΧΩ περιφέρειας όφειλε άμεσα ν’ ανακαλέσει την άδεια περιβαλλοντικών όρων. Και επειδή ασφαλώς δεν το έπραξε η πολιτική ηγεσία της περιφέρειας όφειλε να την ανακαλέσει στην τάξη με ανάκληση της άδειας, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα και αναδεικνύει επίσης τις ευθύνες της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Νομαρχίας Ηλείας.


2) Η άλλη εστία παράνομων ενεργειών και πράξεων είναι η προκλητική εμμονή της Δ/νσης Δασών Ηλείας και του Δασαρχείου Η προκλητική εμμονή της Δ/νσης Δασών Ηλείας και του Δασαρχείου της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στη συγκάλυψη των παρανομιών στην κατασκευή υδροηλεκτρικού εργοστασίου στον Ερύμανθο ποταμό από το γεγονός ότι συνεχίζει να συγκαλύπτει τις παρανομίες ακόμη και μετά τις αποκαλύψεις που αναδεικνύουν τους ελλιπείς φακέλους και δικαιολογητικά αδειοδότησης.


Συγκεκριμένα έχουμε ν’ αναφέρουμε ότι και μετά την από 15 – 2 – 2006 απόφαση υπ. Αρ. 999 της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών Ηλείας, και ύστερα από τη διενέργεια αυτοψίας στο υδροηλεκτρικό έργο που όπως αναφέραμε παραπάνω.

Το Δασαρχείο Πύργου δύο μέρες μετά στις 17/2/2006 με την υπ’ αριθ. 472 προς το Γενικό Γραμματέα Δυτικής Ελλάδας και την υπ΄ αρ. 473 προς Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών ισχυρίζεται ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία παρενέβη παράνομα καταχρηστικά και χωρίς αρμοδιότητα και σύμφωνα με δική του νέα απόφαση ο Δασάρχης ζητάει από όλες τις υπηρεσίες και την περιφέρεια να μην ληφθεί υπόψη η απόφαση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών Ηλείας, επιχειρώντας να καταργήσει την απόφαση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών Ηλείας, χαρακτηρίζοντας την παράνομη και καταχρηστική.

Μάλιστα, διατάζει σύμφωνα με το έγγραφο αυτό τους Δασοφύλακες της περιοχής Τσιλιμίγκρα Παναγιώτη, Κανελλόπουλο Ανδρέα και Ανδριόπουλο Ιωάννη με τη συνδρομή του οικείου Αστυνομικού Σταθμού Λαμπείας να κάνουν μήνυση, κατασχέσεις κ.τ.λ. σ’ οποιοδήποτε εμποδίσει ή δημιουργήσει κώλυμα κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου και στο τέλος καταλήγει: Στην καταγγελία προς Γ. Γ. Δυτικής Ελλάδας
« Ο κ. Γενικός Γραμματέας της περιφέρειας και οι προϊστάμενες Δασικές αρχές της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να διατάξουν λόγω αρμοδιότητάς τους την ανάκληση της παύσης των εργασιών». Φανερώνεται έτσι η προσπάθεια του Δασάρχη Ηλείας να υπερκεράσει όλες τις άλλες υπηρεσίες και να υπαγορεύσει τη θέλησή του σαν όλες οι αποφάσεις και εξουσίες εκπορεύονται από τον Δασάρχη και μόνον αυτός καθορίζει τι είναι νόμιμο και τι δεν είναι και να καταργεί άλλους νόμους που δεν είναι στην αρμοδιότητά του. Τέλος, ο εν λόγω Δασάρχης απευθύνεται και στην κατασκευάστρια εταιρεία για την οποία επισημαίνει ότι «οφείλει» να συνεχίσει το έργο.
Για όλα αυτά χρησιμοποιεί ως πρόσχημα και επικαλείται την υπ. 90834/ 30 – 1 – 04 απόφαση του υφυπουργού Γεωργίας Κ. Χατζημιχάλη για επέμβαση σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. Αλλά προσπερνά τον αυτοπεριορισμό αυτής της απόφασης και δεν αναφέρει πουθενά όλους αυτούς τους μήνες των αλλεπάλληλων καταγγελιών και επισημάνσεων που εμείς ως περιβαλλοντική οργάνωση καταγγείλαμε ενδεικτικά τα προαπαιτούμενα αυτής της απόφασης για να τεθεί σε ισχύ ο αυτοπεριορισμός αυτής της σχετικής απόφασης του Υπουργείου Γεωργίας άρθρο 12 που λέει ότι η έγκριση αυτή δεν απαλλάσσει την εταιρεία από την εξασφάλιση τυχών άλλων εγκρίσεων και αδειών και στην προκειμένη περίπτωση από την ανάγκη απόφασης οριοθέτηση του ποταμού που ισχύει για οποιοδήποτε έργο γίνεται στην όχθη του ποταμού. Φυσικά η απόφαση αυτή δεν αναφέρει επίσης καμία εξαίρεση για δρόμους και αγωγούς που γίνονται σε δασικές περιοχές και ιδίως πάνω στις όχθες των ποταμών όπου το έργο γίνεται δύο χιλιόμετρα κατά μήκος στην όχθη του ποταμού Ερύμανθου και από την πλευρά του νομού Ηλείας.

Η καινοφανής αυτή επιλεκτική νομική ερμηνεία του Δασάρχη και των άλλων Δημόσιων υπηρεσιών της περιφέρειας όπως Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης και Δ/νσης ΠΕΧΩ και η παράλειψη να αναφερθούν στους περιοριστικούς όρους της απόφασης δεν προκύπτει βέβαια χωρίς δόλο αφού έχει επισημανθεί πολλές φορές η έλλειψη συγκεκριμένων προεγκρίσεων ενώ τα ερωτήματα έχουν τεθεί από μήνες σ’ αυτές τις υπηρεσίες οι οποίες κωφεύουν και επιμένουν μάλιστα εγγράφως πως όλα είναι νόμιμα, είναι προφανής πλέον η συγκάλυψη και η διευκόλυνση των παράνομων δραστηριοτήτων του συγκεκριμένου επιχειρηματία.

Και ενώ αυτή η «σπουδή» και η τακτική των δημοσίων υπηρεσιών συνεχίζεται επί μήνες πρέπει να επισημάνουμε ότι από τις 5 Δεκεμβρίου και εντεύθεν οι παραπάνω υπηρεσίες δεν απαντούν σε συγκεκριμένα ερωτήματα – παρά μόνον επιλεκτικά. Χαρακτηριστικό γεγονός της προκλητικότητας καταπάτησης της νομοθεσίας είναι ότι ακόμη και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ίδιας της Δασικής υπηρεσίας δεν έχει εκδοθεί άδεια για ολόκληρο το μήκος του δρόμου που κατασκευάζεται στην παρόχθια έκταση του ποταμού μήκους 2 χιλιομέτρων και οι παραβάσεις που γίνονται καθημερινά ξεπερνιούνται με το αιτιολογικό ότι θα δοθούν εκ των υστέρων και χωρίς βέβαια να υπάρχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο φάκελο, χωρίς τη νόμιμη διαδικασία που απαιτείται αλλά με τη λογική του «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» της εν λόγω Δασικής υπηρεσίας.

Έχοντας λοιπόν αυτά τα δεδομένα, ζητήσαμε επί μήνες εγγράφως να μας δώσουν αυτά τα επίμαχα δικαιολογητικά και αυτοί μας δίνουν μόνο τις άδειες που εξέδωσαν οι ίδιοι, ψευδόμενοι μάλιστα ότι μας έδωσαν όλα όσα ζητήσαμε ενώ είναι φανερό τουλάχιστον μέχρι αυτή την στιγμή ότι δεν μας έχουν δώσει την απόφαση οριοθέτησης της κοίτης του ποταμού, αφού δεν υπήρχε στο φάκελο όπως δεν υπάρχει και απαιτούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την Νομαρχία της Αρκαδίας που είναι επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνολική άδεια, ο Δασάρχης αναφέρεται στους δασικούς νόμους και στο Δασικό κώδικα, αναφέρεται στο ΦΕΚ 158 του 2002 αλλά δεν αναφέρεται πουθενά στον 3010 /2002 άρθρο 5 τα προαπαιτούμενα της απόφασης για την οριοθέτηση της κοίτης του ποταμού που απαιτούνται για κάθε έργο που γίνεται στις όχθες των ποταμών.

Δεν αναφέρεται ασφαλώς ούτε στο προαπαιτούμενο της απόφασης για έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη Νομαρχία Αρκαδίας που προβλέπει ο νόμος και λείπει από το φάκελο. Δεν αναφέρεται στις ιδιωτικές εκτάσεις που καταπατούνται σ’ ένα τμήμα του δρόμου και τις απαραίτητες νόμιμες διαδικασίες που έπρεπε να έχουν προηγηθεί αλλά σπεύδει να νομιμοποιήσει εκ των υστέρων τις παρανομίες του επιχειρηματία.
..............................

ΒΟΥΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ.

ΒΟΥΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ.
ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΧΤΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΚΟΡΥΦΟΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ.ΚΡΙΜΑ. ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΥΤΟ ΒΟΥΝΟ

ΟΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΜΟΥ ΣΕΛΙΔΕΣ