Αυτό το site δημιουργήθηκε το 2007 με αφορμή τις πυρκαγιές που κατέστρεψαν το δασικό πλούτο της Ελλάδας και οδήγησαν σε φρικτό θάνατο περίπου 100 Ελληνες (μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά). Αυτό το γεγονός από μόνο του αποτέλεσε την απαρχή της πολιτικής αποσταθεροποίησης της χώρας η οποία οδήγησε στον εξευτελισμό ενός ολόκληρου έθνους, το ξεπούλημα της ελληνικής γής και σε μια δικτατορία πρωτοφανή για τα Ελληνικά δεδομένα.

Ας μάθει ο κόσμος λοιπόν τι πραγματικά συμβαίνει από τους πάσχοντες!
*****************************************************
Τhis site was created in 2007 on the occasion of the fires that burnt down the forests of Greece and led to a horrible death more than 100 Greeks (including young children). This fact alone ushered the political destabilization of the country which led to the humiliation of an entire nation, the sell-off of Greek wealth and to an unprecedented dictatoship.

So, let the world know what is really going on in Greece from the sufferers!

Tuesday, September 9, 2008

ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ & ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ !

Γέλασα όταν άκουσα σε ένα καφενείο χαμένο κάπου στη Δροσιά το Σάββατο ,μερικούς αξιαγάπητους παπούδες να μιλάνε για offshore εταιρείες σαν να ήξεραν ακριβώς τι είναι...αυτό το offshore!!! Γίναμε οικονομολόγοι, επιστήμονες, μαθηματικοί, νομικοί...
Αλλά θες οι καταστάσεις , θες η τεχνολογία, θες γιατί πρέπει μόνοι μας να ελέγχουμε και να αξιολογούμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε καθημερινά καταλήγουμε να "επιστημονοποιούμεθα"...

Ας πάρουμε ένα ακόμα μάθημα.
Παραθέτω τη τελευταία ενημέρωση του ΜΑΚΗ ΝΟΔΑΡΟΥ σχετικά με την εταιρεία στην ΗΛΕΙΑ που ανέλαβε την ανέγερση του ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ που τελικά συνδέεται και με δημοσιογραφικά συμφέροντα (καθώς μέλος του Δ.Σ της οικοδομικής εταιρείας είναι ο εκδότης μιας εκ των δυο μεγαλυτέρων εφημερίδων στην Ηλεία).
Επισημαίνω ότι δεν είναι παράνομο να ανοίγεις τις επιχειρηματικές σου δραστηριότητες.
Ελεύθερο εμπόριο, παγκοσμιοποίηση, ελεύθερη οικονομία ...Μας επιτρέπουν απλετες δραστηριότητες.
Ομως ένα είναι το ερωτήμα: κατά πόσο οι δυο ιδιότητες σε αυτή τη περίπτωση μπορούν να συμβαδίσουν (αυτή του εκδότη/ δημοσιογράφου & αυτή του κατασκευαστή).
Οσο για τη περίοδο αυτής της ίδρυσης / μετατροπής του καταστατικού εγώ απλά θα πω "ατυχής συγκυρία" ? "tough luck"? "ουπς"????
===============================
FORUM AE και εφημερίδα ΠΡΩΤΗ τροποποιήσαν την ίδια χρονική περίοδο το καταστατικό τους - Διαβάστε προσεκτικά την τροποίηση- Προσέξτε τις ομοιότητες.

Όπως έχουμε υποσχεθεί , το ρεπορτάζ και η έρευνα για τα όσα κρύβονται πίσω από την ανέγερση του δημαρχείου της Ζαχάρως με τα χρήματα της αυστραλιανής κυβέρνησης που προορίζονταν για τα θύματα της φωτιάς, συνεχίζεται σε βάθος παρά τη λυσσαλέα επίθεση που δεχόμαστε από τα γνωστά λαμόγια της πιάτσας…

Σήμερα σας αποκαλύπτω την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας FORUM AE (εχει αναλάβει χωρίς την προκήρυξη επίσημου διαγωνισμού την ανέγερση του δημαρχείου (που δεν κάηκε) στη Ζαχάρω) και της εφημερίδας «ΠΡΩΤΗ» του Πύργου .Διαβάστε προσεκτικά τις τροποποιήσεις των καταστατικών των δύο εταιρειών που συγκοινωνούν μεταξύ τους ( ο εκδότης της ΠΡΩΤΗΣ είναι μέλος του ΔΣ της εταιρείας FORUM AE) , προσέξτε τις ομοιότητες αλλά και τον χρόνο που κατατέθηκαν αυτά προς έγκριση.Τα συμπεράσματα ανήκουν σε εσάς .

ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΤΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΟΣΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ
=======
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο ΑνωνύμωνΕταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού τηςΑνώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΩΤΗ ΕΚ−ΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΠΡΩΤΗ ΤΗΣΗΛΕΙΑΣ Α.Ε.».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
Την 17.7.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο ΑνωνύμωνΕταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. 3385/17.7.2007απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίησητου άρθρου 3 του καταστατικού της Ανώνυμης Eταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 52106/23/Β/02/0006, σύμφωνα με την από30.6.2007 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσηςτων μετόχων της.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε σε περίληψη έχει ως εξής:
Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Προστίθενται παράγραφοι Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ. Σκοπός της εταιρείας είναι:
Ζ) Η ανάπτυξη, διαχείρηση και αξιοποίηση ακινήτων.Ειδικότερα:
1) Η αγορά, μεταπώληση και γενικά η αξιοποίηση επί κέρδει ακινήτων κάθε είδους (αστικών, αγροτικώνκλπ.).
2) Ο σχεδιασμός, μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή τουριστικών και οικιστικών μονάδων, καθώς και η διαχείριση, εκμετάλλευση, μεταπώληση ή ιδία χρήση αυτών.
3) Οι μισθώσεις παντός είδους εγκαταστάσεων ακινήτων.
4) Η διαχείρηση λειτουργίας παντός είδους εγκαταστάσεων ακινήτων.
Η) Η εργολαβική εκτέλεση πάσης φύσεως Τεχνικών έργων και συναφών εργασιών για λογαριασμό παντόςφυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Θ) Η μελέτη και επίβλεψη κατασκευής παντός τεχνικού έργου.
Ι) Η εισαγωγή, κτήση, εμπορία και εκμετάλλευση πάσης φύσεως τεχνικού εξοπλισμού, μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων (πλοίων, φορτηγών αυτοκινήτων κλπ) προς εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας.
Κ) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα επιχειρήσεων της αλλοδαπής ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού.
Λ) Η παραγωγή και εμπορία παντός είδους δομικού υλικού.
Μ) Η άσκηση δραστηριοτήτων επί παντός είδους συναφούς με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο τουτροποποιημένου καταστατικού.

Πύργος, 17 Ιουλίου 2007
Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΡΑ−ΠΛΑΤΑΝΙΑ
=====================================

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FORUM οΜΙΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
Την 31.7.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο ΑνωνύμωνΕταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. 3633/31.7.2007 απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1,3 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FORUM ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και υπ’ αριθμ. Μητρώου 21020/23/Β/90/0003 σύμφωνα με την από 30.6.2007 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής:

Άρθρο 1
Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη με μετοχές Εταιρεία με την επωνυμία «FORUM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».
Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή εταιρεία θα χρησιμοποιείται με επωνυμία FORUM S.A.

Άρθρο 3
Σκοπός της εταιρείας είναι:
1. Η ανάπτυξη, διαχείρηση και αξιοποίηση ακινήτων.Ειδικότερα:
α) Η αγορά, μεταπώληση και γενικά η αξιοποίηση επίκέρδει ακινήτων κάθε είδους (αστικών, βιομηχανικών,βιοτεχνικών, τουριστικών, αγροτικών κλπ).
β) Ο σχεδιασμός, μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή τουριστικών, επαγγελματικών και οικιστικών μονάδων,καθώς και η διαχείριση, εκμετάλλευση, μεταπώληση ήιδία χρήση αυτών.
γ) Οι μισθώσεις παντός είδους εγκαταστάσεων ακινήτων.
δ) Η διαχείριση λειτουργίας παντός είδους εγκαταστάσεων ακινήτων.
2. Η εργολαβική εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικώνέργων και συναφών εργασιών για λογαριασμό παντός φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
3. Η μελέτη και η επίβλεψη της κατασκευής παντός τεχνικού έργου.
4. Η εισαγωγή, κτήση, εμπορία και εκμετάλλευση πάσης φύσεως τεχνικού εξοπλισμού, μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων (πλοίων, φορτηγών αυτοκινήτων κλπ) προς εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας.
5. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα επιχειρήσεων της αλλοδαπής ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού.
6. Η παραγωγή και εμπορία παντός είδους δομικούυλικού.
7. Η ανάλυση, μελέτη, ανάπτυξη και εμπορία λογι−σμικού.8. Η ανάλυση, μελέτη και εφαρμογή μεθόδων οργάνωσης Δημοσίων, Δημοτικών Ιδιωτικών, φορέων, επιχειρήσεων, οργανισμών, ιδρυμάτων και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και εκπαιδευτικά προγράμματα και αναπτυξιακή διαρθρωτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9. Η διοργάνωση σεμιναρίων, η διενέργεια μαθημάτων, η λειτουργία Σχολών, η διεξαγωγή έρευνας υψηλής τεχνολογίας, η ανάπτυξη καινοτομιών στον Τομέα της Πληροφορικής των επικοινωνιών και της εκπαίδευσης.
10. Η εκπόνηση μελετών, η Στατιστική έρευνα, η επιχειρησιακή έρευνα και η έρευνα αγοράς, η μελέτη και εφαρμογή προγραμμάτων Βελτιστοποίησης, η διοργάνωση σεμιναρίων, η διενέργεια μαθημάτων, η λειτουργίαΣχολών, η διεξαγωγή έρευνας υψηλής τεχνολογίας, ηανάπτυξη καινοτομιών στον Τομέα της Πληροφορικήςτων επικοινωνιών και της εκπαίδευσης.
11. Η εμπορία, η συντήρηση και τεχνική υποστήριξη στον τομέα της πληροφορικής και επικοινωνίας, ήχουκαι, εικόνας, μηχανών γραφείου, ταμειακών μηχανώνκαι συστημάτων εξοπλισμού επιχειρήσεων, η παροχήυπηρεσιών για τα ανωτέρω αντικείμενα καθώς και ηεπιμόρφωση στελεχών.
12. Εργασίες και υπηρεσίες γραφικών τεχνών, δημοσίων σχέσεων, δημοσίων θεαμάτων, διαφημίσεων παντός τύπου, ήχου και εικόνας συμπεριλαμβανομένων. Εργασίεςκαι υπηρεσίες και έργα πολιτισμού − αθλητισμού − τουρισμού και γενικά εργασίες ανάδειξης − προβολής τηςπολιτισμικής − ιστορικής κοινωνικής φυσιογνωμίας Ευρωπαϊκών Περιφερειών και τοποθεσιών.
13. Η άσκηση εμπορίας επί παντός είδους συναφούςμε τους σκοπούς της εταιρείας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ − ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Η εταιρεία για την επίτευξη των στόχων της μπορείνα συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καιοργανισμούς εντός και εκτός Ελλάδος.Μπορεί να συμμετέχει σε κοινοτικά ή άλλα προγράμματα.Μπορεί να συμμετέχει σε άλλα Νομικά Πρόσωπα, εταιρείες, ή να δέχεται την συμμετοχή άλλων εταρειών, μεπαρόμοιο σκοπό.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο τουτροποποιημένου καταστατικού.
Πύργος, 31 Ιουλίου 2007
Με εντολή Νομάρχη
Η ΔιευθύντριαΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΡΑ − ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΒΟΥΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ.

ΒΟΥΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ.
ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΧΤΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΚΟΡΥΦΟΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ.ΚΡΙΜΑ. ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΥΤΟ ΒΟΥΝΟ

ΟΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΜΟΥ ΣΕΛΙΔΕΣ