Αυτό το site δημιουργήθηκε το 2007 με αφορμή τις πυρκαγιές που κατέστρεψαν το δασικό πλούτο της Ελλάδας και οδήγησαν σε φρικτό θάνατο περίπου 100 Ελληνες (μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά). Αυτό το γεγονός από μόνο του αποτέλεσε την απαρχή της πολιτικής αποσταθεροποίησης της χώρας η οποία οδήγησε στον εξευτελισμό ενός ολόκληρου έθνους, το ξεπούλημα της ελληνικής γής και σε μια δικτατορία πρωτοφανή για τα Ελληνικά δεδομένα.

Ας μάθει ο κόσμος λοιπόν τι πραγματικά συμβαίνει από τους πάσχοντες!
*****************************************************
Τhis site was created in 2007 on the occasion of the fires that burnt down the forests of Greece and led to a horrible death more than 100 Greeks (including young children). This fact alone ushered the political destabilization of the country which led to the humiliation of an entire nation, the sell-off of Greek wealth and to an unprecedented dictatoship.

So, let the world know what is really going on in Greece from the sufferers!

Tuesday, August 19, 2008

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΠ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ 1

http://www.pepionia.gr/media/files//4_prog/STRATIGIKH_MELETH_2007_2013.zip
http://www.pepionia.gr/records.asp?cat=133&subcat=160

Εδώ θα διαβάσετε τη
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007 - 2013

Παραθέτω τις αρχικές παρατηρήσεις σχετικά με την υπάρχουσα κατάσταση στην περιοχή.
Αραγε αυτά ΔΕΝ ΤΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ οι αρμόδιοι πριν εξαγγείλουν μεγαλόπνοα σχέδια και πριν ζητήσουν & λάβουν τεράστια ΚΟΝΔΥΛΙΑ από τα ΔΗΜΟΣΙΑ ή τα ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ταμεία όπως πχ για το Διεθνή Λιμένα του Κατακόλου???!!!

===========================================
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ 1ο
1) σημαντική υστέρηση στον τομέα της διάθεσης και επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων. Με τα έργα που υλοποιήθηκαν στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθούν οι σχετικές υποδομές προστασίας του περιβάλλοντος.
2)σημαντική έλλειψη στις βασικές περιβαλλοντικές υποδομές διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων...
2.α)πολύ αραιή κάλυψη, κυρίως των περιοχών της υπαίθρου, από αποχετευτικά δίκτυα και τη διάθεση των λυμάτων σε βόθρους
2.β)έλλειψη ορθολογικά χωροθετημένων και οργανωμένων χώρων διάθεσης απορριμμάτων
3)άναρχη χωροθέτηση εγκαταστάσεων σε όλη την έκταση της ΧΕ ΔΕΠΙΝ με κύρια επιβαρυμένες περιοχές τις παραλιακές ζώνες, λόγω των ανεξέλεγκτων αντλήσεων υπόγειου νερού από τους υδροφορείς με αποτέλεσμα την υφαλμύρινσή τους καθώς και λόγω της πλημμελούς προστασίας των (πλούσιων) επιφανειακών υδατικών πόρων της ΧΕ ΔΕΠΙΝ.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
α) την υποβάθμιση των υδατικών πόρων
β) ρύπανση των εδαφών από τα φυτοφάρμακα, ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριμμάτων...ανυπαρξία χωραταξικού σχεδιασμού ως προς λατομικές δραστηριότητες
γ) υποβάθμιση του παράκτιου περιβάλλοντος από τα λύματα, την άναρχη οικιστική ανάπτυξη και τις πιέσεις από τον τουρισμό,
δ) την ελλιπή προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη του φυσικού πλούτου, ο οποίος είναι εκτεθειμένος στις πυρκαγιές και την υπερβόσκιση
,
ε) την ελλιπή αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς,
ζ) την ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος ορισμένων περιοχών και γενικώς τη μη ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων,
η) την πλημμελή προστασία των διεθνούς οικολογικής σημασίας προστατευόμενων περιοχών (π.χ λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου),

θ) την χωρίς κεντρικό σχεδιασμό εκμετάλλευση των επιφανειακών υδατικών πόρων με έργα (π.χ φράγματα κλπ) τα οποία δεν εντάσσονται σε ένα γενικότερο σχεδιασμό διαχείρισης και προστασία του νερού


Πλαίσιο περιβαλλοντικών όρων
1)Παρεμβάσεις προσπελασιμότητας: Λήψη μέτρων για την προστασία της βιοποικιλότητας, τη διατήρηση των οικοτόπων και των πληθυσμών των απειλούμενων και κινδυνευόντων ειδών και των περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος
2)Έργα υποδομής, έργα οικιστικής ή τουριστικής ανάπτυξης και κάθε μορφής ανθρώπινη παρέμβαση, επηρεάζει άμεσα το φυσικό περιβάλλον. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις πολεοδμικές παρεμβάσεις κλίμακας (π.χ μεγάλες τουριστικές μονάδες) με έμφαση στις παρεμβάσεις σε παραθαλάσσιες περιοχές. Αυστηρή εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας για τις αδειοδοτήσεις, όροι για τον τρόπο διαχείρισης των στερεών και υγρών αποβλήτων, εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων.
3)Βιώσιμη διαχείριση γεωργικών γαιών και δασικών εκτάσεων... Απαιτείται η προστασία των δασικών εκτάσεων από την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, όπως και η άμεση αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, που υπάρχουν μέσα σε αυτές... Τέλος θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την προστασία του δασικού πλούτου από παράνομη υλοτομία και άλλες ανθρώπινες παρεμβάσεις,όπως εμπρησμοί κ.ά.
4)Λήψη μέτρων για την ανάσχεση της υποβάθμισης των επιφανειακών, υπόγειων και θαλάσσιων νερών της ΧΕ ΔΕΠΙΝ και την επίτευξη καλής ποιότητας νερού σε κάθε υδάτινο σώμα στο πλαίσιο και της εφαμρογής της Οδηγίας 2000/60.
..........
7) Παρακολούθηση των οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων...
8) Παρακολούθηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από τους χώρους υγειονομικής ταφής...
......
9) Λήψη μέτρων για την ισόρροπη οικιστική ανάπτυξη και μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της ανάπτυξης στον εξωαστικό χώρο. Εφαρμογή χωροταξικών σχεδίων με πρόβλεψη ελεύθερων χώρων, χώρων πρασίνου κ.ά.
...
13) Ίδρυση Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος...

ΒΟΥΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ.

ΒΟΥΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ.
ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΧΤΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΚΟΡΥΦΟΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ.ΚΡΙΜΑ. ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΥΤΟ ΒΟΥΝΟ

ΟΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΜΟΥ ΣΕΛΙΔΕΣ