Αυτό το site δημιουργήθηκε το 2007 με αφορμή τις πυρκαγιές που κατέστρεψαν το δασικό πλούτο της Ελλάδας και οδήγησαν σε φρικτό θάνατο περίπου 100 Ελληνες (μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά). Αυτό το γεγονός από μόνο του αποτέλεσε την απαρχή της πολιτικής αποσταθεροποίησης της χώρας η οποία οδήγησε στον εξευτελισμό ενός ολόκληρου έθνους, το ξεπούλημα της ελληνικής γής και σε μια δικτατορία πρωτοφανή για τα Ελληνικά δεδομένα.

Ας μάθει ο κόσμος λοιπόν τι πραγματικά συμβαίνει από τους πάσχοντες!
*****************************************************
Τhis site was created in 2007 on the occasion of the fires that burnt down the forests of Greece and led to a horrible death more than 100 Greeks (including young children). This fact alone ushered the political destabilization of the country which led to the humiliation of an entire nation, the sell-off of Greek wealth and to an unprecedented dictatoship.

So, let the world know what is really going on in Greece from the sufferers!

Monday, July 21, 2008

ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ!!!!

Μερικοί των αποχαρακτηρισμών που δημοσιεύτηκαν σε τοπικές εφημερίδες ...
Σημειώστε ότι στην Ηλεία καθημερινά (απο)χαρακτηρίζονται εκτάσεις δίνοντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να χτίσουν .... Ας ελπίσουμε ότι δεν πρόκεται για περιοχές δασικές ή περιοχές που θα έπρεπε να αναδασωθούν (καθώς ο Δήμος Σκιλλούντος θεωρείται πυρόπληκτός)


EΛΛHNIKH ΠEPIΦEPEIA ΔYT. EΛΛAΔOΣ
ΓENIKH ΔNΣH ΠEPIΦEPEIAΣ
ΔNΣH ΔAΣΩN Ν. HΛEIAΣ , ΔAΣAPXEIO OΛYMΠIAΣ
Περίληψης της με αριθ. πρωτ. 3282/14-7-2008
Πράξης χαρακτηρισμού του Δασάρχη Oλυμπίας
O Δασάρχης Oλυμπίας με την παραπάνω πράξη χαρακτηρισμού η οποία εκδόθηκε ύστερα από αίτηση των ....... και ........... κατοίκων Φρίξας χαρακτήρισε την φερόμενη ως ιδιοκτησία του
έκταση εμβαδού 8.123,883 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση Ράχες Δ.Δ. Φρίξας του Δήμου Σκιλλούντος ως MH ΔAΣOΣ και MH ΔAΣIKH EKTAΣH ανήκουσα στην κατηγορία της παρ.
6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79.
Kατά της πράξης αυτής η οποία αναρτήθηκε στο Δημοτικό Kατάστημα Σκιλλούντος, επιτρέπονται αντιρρήσεις από κάθε ενδιαφερόμενο, το Δημόσιο ή κάθε φυσικό ή νομικό πρό-
σωπο εντός δύο (2) μηνών από της τελευταίας δημοσιεύσεως ενώπιον της A/θμιας Eπιτροπής Eπίλυσης Δασικών Aμφισβητήσεων Nομού Hλείας.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δασαρχείου Oλυμπίας τηλ. 2625024000.
Kρέστενα 14-7-2008
EΓΓΠΔE
O Δασάρχης Oλυμπίας
Βασίλειος Γιακουμής
Δασολόγος


EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
ΠEPIΦEPEIA ΔYT. EΛΛAΔOΣ
ΓENIKH ΔNΣH ΠEPIΦEPEIAΣ
ΔNΣH ΔAΣΩN Ν. HΛEIAΣ
ΔAΣAPXEIO OΛYMΠIAΣ
Περίληψης της με αριθ. πρωτ. 3367/17-7-2008
Πράξης χαρακτηρισμού του Δασάρχη Oλυμπίας
O Δασάρχης Oλυμπίας με την παραπάνω πράξη χαρακτηρισμού η οποία εκδόθηκε ύστερα από αίτηση του ......... κατοίκου Φρίξας χαρακτήρισε την φερόμενη ως ιδιοκτησία του έκταση εμβαδού 5.955,౩౦౧ τ.μ. που βρίσκεται στη θέση Τρανή Λάκκα Δ.Δ. Πλουτοχωρίου του Δήμου Σκιλλούντος ως MH ΔAΣOΣ και MH ΔAΣIKΗ EKTAΣH ανήκουσα στην κατηγορία της παρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79.
Kατά της πράξης αυτής η οποία αναρτήθηκε στο Δημοτικό Kατάστημα Σκιλλούντος, επιτρέπονται αντιρρήσεις από κάθε ενδιαφερόμενο, το Δημόσιο ή κάθε φυσικό ή νομικό πρό-
σωπο εντός δύο (2) μηνών από της τελευταίας δημοσιεύσεως ενώπιον της A/θμιας Eπιτροπής Eπίλυσης Δασικών Aμφισβητήσεων Nομού Hλείας.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δασαρχείου Oλυμπίας τηλ. 2625024000.
Kρέστενα 17-7-2008
EΓΓΠΔE
O Δασάρχης Oλυμπίας
Βασίλειος Γιακουμής

ΒΟΥΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ.

ΒΟΥΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ.
ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΧΤΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΚΟΡΥΦΟΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ.ΚΡΙΜΑ. ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΥΤΟ ΒΟΥΝΟ

ΟΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΜΟΥ ΣΕΛΙΔΕΣ