Αυτό το site δημιουργήθηκε το 2007 με αφορμή τις πυρκαγιές που κατέστρεψαν το δασικό πλούτο της Ελλάδας και οδήγησαν σε φρικτό θάνατο περίπου 100 Ελληνες (μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά). Αυτό το γεγονός από μόνο του αποτέλεσε την απαρχή της πολιτικής αποσταθεροποίησης της χώρας η οποία οδήγησε στον εξευτελισμό ενός ολόκληρου έθνους, το ξεπούλημα της ελληνικής γής και σε μια δικτατορία πρωτοφανή για τα Ελληνικά δεδομένα.

Ας μάθει ο κόσμος λοιπόν τι πραγματικά συμβαίνει από τους πάσχοντες!
*****************************************************
Τhis site was created in 2007 on the occasion of the fires that burnt down the forests of Greece and led to a horrible death more than 100 Greeks (including young children). This fact alone ushered the political destabilization of the country which led to the humiliation of an entire nation, the sell-off of Greek wealth and to an unprecedented dictatoship.

So, let the world know what is really going on in Greece from the sufferers!

Tuesday, September 16, 2008

ΕΞΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΖΑΧΑΡΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΕΣ

Αναδημοσιεύω από το blog του ΜΑΚΗ ΝΟΔΑΡΟΥ το ΕΞΩΔΙΚΟ που εστάλη τελικά από τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ προς την FORUM Α.Ε
Απορώ γιατί το στέλνει μόνο εκεί & όχι και στο ΔΗΜΟ ΖΑΧΑΡΩΣ (παρά μόνο εκεί το κοινοποιεί). Η εταιρεία & η κάθε εταιρεία κάνει τη δουλειά της. ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ειναι αυτές που εκπροσωπούν τους πολίτες & πρέπει να ακολουθούν κατά γράμμα το νόμο.

Ας είναι όμως...Καλή και αυτή η αρχή
==================================

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΑΣ ΑΡΧΗΣΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Του Σωματείου με την επωνυμία «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λυκαβηττού, αρ. 1 και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ
Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FORUM Α.Ε.», που εδρεύει στον Πύργο Ηλείας, οδός Ρήγα Φεραίου, αρ. 113.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ:
1) Τον κ. Νομάρχη Ηλείας, κατοικοεδρεύοντα στον Πύργο.
2) Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζαχάρως, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

Το Σωματείο μας, όπως καλά γνωρίζετε, ανέλαβε τη διαχείριση και αξιοποίηση κεφαλαίου της Αυστραλιανής Κυβέρνησης, που εκείνη διέθεσε, με σκοπό την υλοποίηση έργων υποστήριξης προς τους πυρόπληκτους κατοίκους του Νομού Ηλείας.

Μετά από σχετική ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαχάρως, προεκρίθη η αξιοποίηση της εν λόγω οικονομικής βοήθειας δια της ανοικοδομήσεως κτιρίου πολλαπλών χρήσεων, όπου μεταξύ άλλων θα στεγάζονταν υπηρεσίες πρόνοιας, κέντρο πρώτων βοηθειών κ.ο.κ.Ο Ε.Ε.Σ. απεδέχθη την ομόφωνη εισήγηση του Δήμου, εξέτασε, δια των αρμοδίων υπηρεσιών του, τις τέσσερις (4) υποβληθείσες - μετά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Δήμο Ζαχάρως - προσφορές, σας επέλεξε ως το μειοδότη και υπέγραψε μαζί σας την από 29-01-08 σύμβαση ανάθεσης του έργου.

Στα πλαίσια αυτής της συμβάσεως, στον προβλεπόμενο από αυτήν χρόνο και βάσει της παλαιότερα εκπονηθείσας από το Δήμο Ζαχάρως μελέτης, θα έπρεπε να εκτελέσετε το έργο.

Μετά ταύτα ανεφύησαν διάφορα νομικής και τεχνικής φύσεως θέματα.Τα τεχνητής φύσεως θέματα σας υπεδείχθησαν από την τεχνική μας υπηρεσία και τον υπεύθυνο αυτής κ. Τσούλο για τη θεραπεία τους.

Σε ό,τι αφορά στα νομικής φύσεως θέματα, αυτά είχαν σχέση με τη χρήση γης του υποδειχθέντος για την ανέγερση χώρου, γεγονός που οδήγησε, κατά καιρούς, στην αμφισβήτηση της μετά από δική σας αίτηση εκδοθείσας οικοδομικής αδείας.Μετά από αυτά και άλλα τα οποία, αν χρειαστεί, θα αναπτύξουμε, ήταν αυτονόητη η διακοπή πληρωμών εκ μέρους μας και όχι βεβαίως με δική μας υπαιτιότητα.

Με έκπληξη λοιπόν λάβαμε την από 20-8-2008 επιστολή σας με την οποία ζητείτε αναπροσαρμογή του τιμήματος για λόγους ακατανόητους προς εμάς και με τη φαιδρή κατακλείδα της δήθεν επιπλέον επιβαρύνσεως σας λόγω της αυξήσεως των τιμών των καυσίμων.

Πλέον όμως τούτων και μετά την έλευση κλιμακίου του Ε.Ε.Σ. υπό τον Πρόεδρο του Σωματείου στη Ζαχάρω, διαπιστώθηκε ότι εις το εργοτάξιο ήταν αναρτημένες πινακίδες που κατεδείκνυαν ως εργολήπτη την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΟΜΕΚΑ Ο.Ε.», η οποία ήταν ανταγωνιστής σας, σύμφωνα προς τις υποβληθείσες προς εμάς προσφορές. Η εν λόγω εταιρεία μάλιστα εμφανίζει τα διακριτικά της δίπλα στον αριθμό αδείας του έργου, η οποία εξεδόθη αρμοδίως με πρωτοβουλία σας, καίτοι δεν επιτρεπόταν από τη μεταξύ μας σύμβαση υπεργολαβία.

Η αντισυμβατική, αν μη παράνομη, αυτή ενέργεια θα ήταν εύκολο, αφού αποκαθίστατο, να συγχωρηθεί, εάν δεν διαπιστωνόταν ότι και η δική σας και η ανταγωνίστρια εταιρεία με την επωνυμία «ΕΟΜΕΚΑ Ο.Ε.», διαθέτουν τον ίδιο τηλεφωνικό αριθμό με εσάς.

Για όλα αυτά, και κυρίως επειδή υφίσταται μείζον ηθικό θέμα παραπλάνησης του Σωματείου μας, το κύρος και η αξιοπιστία του οποίου παραβλάπτεται από τέτοιες ενέργειες
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών να μας δώσετε εγγράφως και τεκμηριωμένα τις δέουσες εξηγήσεις, άλλως
ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ Ότι θα προβούμε σε κάθε νόμιμο μέσο προάσπισης της νομιμότητας του έργου και της θέσης μας ως διαχειριστή της οικονομικής αρωγής που διατέθηκε από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση για την υποστήριξη των πυρόπληκτων κατοίκων του Νομού Ηλείας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα, με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, προς αυτούς στους οποίους απευθύνεται, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην οικεία έκθεση επιδόσεως.

Επικολλήθηκε ένσημο ευρώ 1,15 ΤΠΔΑ επί της παρούσης.
Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2008
Η πληρεξούσια δικηγόρος

ΒΟΥΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ.

ΒΟΥΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ.
ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΧΤΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΚΟΡΥΦΟΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ.ΚΡΙΜΑ. ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΥΤΟ ΒΟΥΝΟ

ΟΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΜΟΥ ΣΕΛΙΔΕΣ