Αυτό το site δημιουργήθηκε το 2007 με αφορμή τις πυρκαγιές που κατέστρεψαν το δασικό πλούτο της Ελλάδας και οδήγησαν σε φρικτό θάνατο περίπου 100 Ελληνες (μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά). Αυτό το γεγονός από μόνο του αποτέλεσε την απαρχή της πολιτικής αποσταθεροποίησης της χώρας η οποία οδήγησε στον εξευτελισμό ενός ολόκληρου έθνους, το ξεπούλημα της ελληνικής γής και σε μια δικτατορία πρωτοφανή για τα Ελληνικά δεδομένα.

Ας μάθει ο κόσμος λοιπόν τι πραγματικά συμβαίνει από τους πάσχοντες!
*****************************************************
Τhis site was created in 2007 on the occasion of the fires that burnt down the forests of Greece and led to a horrible death more than 100 Greeks (including young children). This fact alone ushered the political destabilization of the country which led to the humiliation of an entire nation, the sell-off of Greek wealth and to an unprecedented dictatoship.

So, let the world know what is really going on in Greece from the sufferers!

Thursday, September 4, 2008

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Η ανέγερση του Δημαρχείου στη Ζαχάρω έχει ανοίξει τεράστιες πληγές και από ό,τι φαίνεται πολλούς θα παρασύρει στο πέρασμά του ο τυφώνας.

Τώρα προκύπτει ότι τοπική εφημερίδα έχει επεκτείνει τις δραστηριότητες της και σε ΑΚΙΝΗΤΑ (εκμετάλλευση,μελέτη,ανέγερση κλπ κλπ).
Προφανώς νόμιμότατη η δικασία της αλλαγής του καταστατικού - να πω και θα πω εγώ ο αδαής πολίτης.

Και εδώ 'ομως τίθεται τεράστιο θέμα που δεν αφορά μόνο την εν λόγω εφημερίδα.
Αφορά ΟΛΑ ΤΑ ΜΜΕ, τους ομίλους που αντιπροσωπεύουν, τους ιδιοκτήτες αυτών και τα συμφέροντά τους, τις δημόσιες σχέσεις που διαμορφώνουν, την κοινή γνώμη που καθοδηγούν.
Εδώ ανοίγει άλλο τεράστιο θέμα που πραγματικά δεν ξέρω ποιός μπορεί να το ανοίξει, να το αγγίξει και να το αναλύσει!

Αλλά και κάτι άλλο & με αυτό δεν εννοώ απολύτως τίποτα, δεν καταδεικνύω κανένα και τίποτα.

Ομως η μετατροπή του καταστατικού έγινε τον ΙΟΥΛΙΟ του 2007.
Επίσης το καλοκαίρι του 2007 είχαν επισκεφτεί την Ηλεία μεγάλοι επενδυτές.
Επίσης το καλολαίρι του 2007 έγινε λόγος για ανάπτυξη της περιοχής.
Επίσης το καλοκαίρι του 2007 γινόταν λόγος για την ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ.
Επίσης το καλοκαίρι του 2007 γινόταν λόγος για την εκμετάλλευση των λουτρών Καιάφα.
Επίσης το καλοκαίρι του 2007 γινόταν λόγος για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής & τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες.

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΤΑΧΤΕΣ!!!!

Ολα ειναι σύμπτωση τελικά? Ολα μα όλα?

**********************************************************************************

Αναδημοσιεύω το θέμα από το
http://mnodaros.blogspot.com/2008/09/blog-post_04.html

Μπορεί μια εφημερίδα να ασχολείται με κατασκευές κτιρίων επίσημα?Μπορεί μια εφημερίδα να τροποποιεί το καταστατικό της και να περιλαμβάνει στις επιχειρηματικές δραστηριότητες εκτός από εκδόσεις και κατασκευές κτιρίων καθώς εμπορία και κατασκευή δομικού υλικού ?Σας παρουσιάζω την εφημερίδα «ΠΡΩΤΗ» της Ηλείας , την τροποποίηση που έκανε στο καταστατικό της και φυσικά τα συμπεράσματα ανήκουν σε σας…

ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ?
Εμείς συνεχίζουμε την δημοσιογραφική μας έρευνα σε βάθος ανακαλύπτοντας συνεχώς πράγματα πολύ σημαντικά και τα οποία θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε την πλήρη εικόνα για τα όσα απίστευτα συμβαίνουν τελευταία στην Ηλεία.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ανακοίνωση καταχώρηισης στο Μητρώο ΑνωνύμωνΕταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού τηςΑνώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΩΤΗ ΕΚ−ΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΠΡΩΤΗ ΤΗΣΗΛΕΙΑΣ Α.Ε.».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΛΕΙΑΣΤην 17.7.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο ΑνωνύμωνΕταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. 3385/17.7.2007 απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίησητου άρθρου 3 του καταστατικού της Ανώνυμης Eταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 52106/23/Β/02/0006, σύμφωνα με την από30.6.2007 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσηςτων μετόχων της. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε σε περίληψη έχει ωςεξής:

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Προστίθενται παράγραφοι Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ.
Σκοπός της εταιρείας είναι:
Ζ) Η ανάπτυξη, διαχείρηση και αξιοποίηση ακινήτων.Ειδικότερα:
1) Η αγορά, μεταπώληση και γενικά η αξιοποίησηεπί κέρδει ακινήτων κάθε είδους (αστικών, αγροτικώνκλπ.).
2) Ο σχεδιασμός, μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή τουριστικών και οικιστικών μονάδων, καθώς και η διαχείρι−ση, εκμετάλλευση, μεταπώληση ή ιδία χρήση αυτών.
3) Οι μισθώσεις παντός είδους εγκαταστάσεων ακινήτων.
4) Η διαχείρηση λειτουργίας παντός είδους εγκαταστάσεων ακινήτων.
Η) Η εργολαβική εκτέλεση πάσης φύσεως Τεχνικώνέργων και συναφών εργασιών για λογαριασμό παντόςφυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικούδικαίου, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, είτεαυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικάπρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Θ) Η μελέτη και επίβλεψη κατασκευής παντός τεχνικού έργου.
Ι) Η εισαγωγή, κτήση, εμπορία και εκμετάλλευση πάσης φύσεως τεχνικού εξοπλισμού, μηχανημάτων, μετα−φορικών μέσων (πλοίων, φορτηγών αυτοκινήτων κλπ)προς εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας.
Κ) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα επιχειρήσεων τηςαλλοδαπής ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού.
Λ) Η παραγωγή και εμπορία παντός είδους δομικούυλικού.
Μ) Η άσκηση δραστηριοτήτων επί παντός είδους συναφούς με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο ΜητρώοΑνωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο τουτροποποιημένου καταστατικού.
Πύργος, 17 Ιουλίου 2007
Με εντολή Νομάρχη
Η ΔιευθύντριαΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΡΑ−ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΒΟΥΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ.

ΒΟΥΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ.
ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΧΤΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΚΟΡΥΦΟΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ.ΚΡΙΜΑ. ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΥΤΟ ΒΟΥΝΟ

ΟΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΜΟΥ ΣΕΛΙΔΕΣ