Αυτό το site δημιουργήθηκε το 2007 με αφορμή τις πυρκαγιές που κατέστρεψαν το δασικό πλούτο της Ελλάδας και οδήγησαν σε φρικτό θάνατο περίπου 100 Ελληνες (μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά). Αυτό το γεγονός από μόνο του αποτέλεσε την απαρχή της πολιτικής αποσταθεροποίησης της χώρας η οποία οδήγησε στον εξευτελισμό ενός ολόκληρου έθνους, το ξεπούλημα της ελληνικής γής και σε μια δικτατορία πρωτοφανή για τα Ελληνικά δεδομένα.

Ας μάθει ο κόσμος λοιπόν τι πραγματικά συμβαίνει από τους πάσχοντες!
*****************************************************
Τhis site was created in 2007 on the occasion of the fires that burnt down the forests of Greece and led to a horrible death more than 100 Greeks (including young children). This fact alone ushered the political destabilization of the country which led to the humiliation of an entire nation, the sell-off of Greek wealth and to an unprecedented dictatoship.

So, let the world know what is really going on in Greece from the sufferers!

Wednesday, August 27, 2008

Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ!

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ Τρίτη 26 Αυγούστου 2008 5
www.patrisnews.gr

Διαβάστε το άρθρο στη σελίδα 5.

Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΕ ΜΠΗΚΕ ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ!

Εχω ήδη αναφέρει το πρόβλημα της δόμησης του ΒΟΥΝΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ, μιας πανέμορφης έκτασης ακριβώς στο ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ.
Πρόκειται για μια περιοχή που τόσα χρόνια προστατεύοταν επισταμένως , τελευταία όμως κάποιοι έχουν κατορθώσει να ανοίξουν το δρόμο για τον τεμαχισμό της περιοχής σε οικόπεδα και στην οικοδόμησή του.

********************************************

Ηεκδήλωση της πρόθεσης ανέγερσης τριώροφων κτισμάτων στο βουνό του Κατακόλου, με την μορφή έκδοσης των ανάλογων αδειών από την Πολεοδομία με τη μία ήδη να κτίζεται, έχει προκαλέσει τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, που φωνάζουν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι νόμιμο.

Κυρίως όπως λένε όμως συντάσσονται με την πρόθεση της Δημοτικής Αρχής που έχει ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο κινδυνεύει από την παρουσία τέτοιων κτισμάτων που είναι σκέτα μπετό.

Από την πλευρά του ο Δήμος έστειλε έγγραφο προς την Πολεοδομία με το οποίο ζητά την διακοπή των εργασιών στην συγκεκριμένη οικοδομή με την αιτιολογία ότι «μετά από αυτοψία της τεχνικής υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι ο δρόμος δεν είναι πλήρως διανοιγμένος,
ούτε προχωρημένος και ως εκ τούτου παρακαλούμε να προβείτε σε διακοπή
των οικοδομικών εργασιών της υπ’ αριθμ 234/04 οικοδομικής άδειας».


Από την πλευρά της η Πολεοδομία απάντησε αρνητικά επισημαίνοντας ότι «τροποποίηση των όρων δόμησης της περιοχής δεν έγινε ποτέ, ούτε πριν την αναφερόμενη απόφαση ούτε μετά.
Εκεί ίσχυε πάντα το Β.Δ. της 25ης―8―69, όπου για πλάτος οδού άνω των 8 μέτρων επιτρέπει την κατασκευή τριών ορόφων στην πρόσοψη όπως φαίνεται και από τον πίνακα κωδικοποίησης των ισχυόντων όρων δόμησης της περιοχής».

Για μια ακόμη φορά τίθεται ξεκάθαρα το ζήτημα της ισχύος ή μη της νέας τροποποποίησης που ανεβάζει τους ορόφους σε τρείς ενώ η αρχική που είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο καθόριζε το ανώτατο ύψος σε δύο.

Τα ερωτηματικά που πρέπει να απαντηθούν πάνω σε αυτό το θέμα είναι τα εξής:
Πρώτον η τροποποίηση πάνω στην οποία βασίστηκε η Πολεοδομία για να εκδώσει τις άδειες για την ανέγερση τριώροφων κτιρίων στο συγκεκριμένο χώρο γιατί έχει δύο υπογραφές και
δυο ημερομηνίες. Δηλαδή έχει μία κάτω από την ημερομηνία 4/06/99 κανονική με το όνομα του τότε αντιδημάρχου και έχει άλλη μία (6/4/2004) πιο δίπλα σαν μονογραφή κάτω από
την σημείωση «ορθή επανάληψη».

Δεύτερον εάν έχει περάσει από Δημοτικό Συμβούλιο και έχει εγκριθεί. Σύμφωνα με την νυν Δημοτική Αρχή και τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου δεν υπάρχει τέτοια απόφαση.

Τρίτον εάν μπορεί μία τροποποίηση χωρίς απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ και να τεθεί σε ισχύ και τέταρτον εάν μπορεί να γίνει δεκτή μόνο με την υπογραφή
ενός από τους δύο μελετητές.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η αρχική, η οποία δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση αφού έχουν ακολουθηθεί όλα τα στάδια έγκρισης της που προβλέπει η νομοθεσία έχει ημερομηνία θεώρησης 4/6/1999 από τον αρμόδιο και από την αρμόδια διεύθυνση της Περιφέρειας
8/6/1999. Η δεύτερη στην οποία βασίστηκε η έκδοση των αδειών αυτών έχει 4/6/1999 από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και 6/4/2004 από την αρμόδια διεύθυνση της Περιφέρειας.

Τι λέει ο δήμος
Ο Δήμος Πύργου σε έγγραφό του προς την Πολεοδομία αναφέρει τα εξής: «Παρακαλούμε να ελέγξετε τη νομιμότητα της εφαρμογής της αδείας με βάση την οποία αναγείρεται οικοδομή― ξενοδοχείο εντός του σχεδίου πόλης του Δ.Δ. Κατακόλου, στο βουνό Κατακόλου. Επίσης να ελέγξετε το καθεστώς που ισχύει για την περιοχή αυτή ως προς τον αριθμό των ορόφων.
Διευκρινίζουμε ότι από το σχετικό φάκελο της Υπηρεσίας μας προκύπτει ότι
ο επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων στην περιοχή αυτή είναι 2.,(1298/4-5-1999 απόφαση Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Δυτ. Ελλάδος έγκριση τροποποίησης Σχεδίου Πόλης ΦΕΚ
646/26-08―1999, τεύχος Δ).

Σύμφωνα με πληροφορίες μας που προέρχονται από δεκάδες καταγγελίες συμπολιτών μας ο αριθμός των ορόφων της ανεγειρόμενης οικοδομής είναι 3 οι δε εργασίες ανέγερσης βρίσκονται σήμερα 14/08/2008 στις κολώνες του 3ΟΥ ορόφου.

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή, όπως γνωρίζετε ο οικισμός του Δ.Δ. Κατακόλου βρίσκεται σε περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και η προστασία του αφορά την αναπτυξιακή
προοπτική του Δήμου μας, ζητούμε την από μέρους σας διενέργεια ακαριαίου ελέγχου, προκειμένου, εφ’ όσον βέβαια αποδειχθεί η βασιμότητα των καταγγελιών, να προβείτε αμέσως, αυθημερόν, στις δέουσες ενέργειες για την αποφυγή τετελεσμένων γεγονότων.

Επίσης, εφ’ όσον στην Υπηρεσία μας υφίστανται έγγραφα από τα οποία προκύπτει νεότερη τροποποίηση του Σχεδίου Κατακόλου σύμφωνα με την οποία αυξήθηκε ο αριθμός ορόφων
από 2 σε 3, παρακαλούμε για την άμεση αποστολή του σχετικού φακέλου της τροποποίησης αυτής με όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα και το σχετικό ΦΕΚ».


Τι λέει η Πολεοδομία
Στο έγγραφο απάντησε η Πολεοδομία καθώς επίσης και στο αίτημα της διακοπής των εργασιών στη συγκεκριμένη οικοδομή με έγγραφο στο οποίο αναφέρει τα εξής:
«Για το εν λόγω ξενοδοχείο έχει εκδοθεί η υπ’αριθ. 234/04 οικοδομική άδεια από
την υπηρεσία μας στο Ο.Τ. 82 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Κατακόλου,
επ’ονόματι του κου Γιακουμέλου Στέφανου.

Για την υπ’αριθ. 1298/3.5.99 απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχει γίνει ορθή επανάληψη την 6-4-04 και έχει αντικατασταθεί το εσφαλμένο αρχικό σχέδιο με αυτό της ορθής επανάληψης. Η διόρθωση του σφάλματος δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 339Δ’/27-4-04 (σχετ. 1) το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα.
Μάλιστα η τροποποίηση του σχεδίου πόλεως Κατακόλου που εγκρίθηκε με την παραπάνω απόφαση συνίσταται στην αναδιάταξη των κοινόχρηστων χώρων και στον καθορισμό νέων.
Τροποποίηση των όρων δόμησης της περιοχής δεν έγινε ποτέ, ούτε πριν την αναφερόμενη απόφαση, ούτε μετά. Εκεί ίσχυε πάντα το Β.Δ. της 25-8-69, όπου για πλάτος οδού άνω των 8.00 μ. επιτρέπει την κατασκευή τριών (3) ορόφων στην πρόσοψη όπως φαίνεται και
από τον πίνακα κωδικοποίησης των ισχυόντων όρων δόμησης της περιοχής
(Ο.Τ. 82). (σχετ. 2).

Το γεγονός ότι με την προαναφερόμενη απόφαση δεν τροποποιήθηκαν οι όροι δόμησης της περιοχής αποδεικνύεται από τα παρακάτω στοιχεία στα οποία περιγράφεται σαφώς η τροποποίηση, χωρίς να γίνεται καμία μνεία για αλλαγή των ισχυόντων όρων δόμησης του Β.Δ. της 25-8-69:
α) το διατακτικό της απόφασης. (σχετ. 3)
β) την εισήγηση της υπηρεσίας μας προς το Σ.Χ.Ο.Π. (σχετ. 4)
γ) την εισήγηση του Δ.Σ. Κατακόλου προς το Σ.Χ.Ο.Π. (σχετ. 5)
δ) την απόφαση του Δ.Σ. Κατακόλου με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση.
(σχετ. 6)
ε) την εισήγηση των μελετητών κου Καντούνη και Αποστολόπουλου. (σχετ. 7)

Όσον αφορά τη διάνοιξη της οδού στο πρόσωπο της ιδιοκτησίας του κου Γιακουμέλου σας γνωρίζουμε ότι ο κ. Για κουμέλος έχει ήδη παραχωρήσει το ρυμοτομούμενο τμήμα της ιδιοκτησίας του στο δήμο Πύργου με την υπ’αριθ. 44295/9-3-01 πράξη παραχώρησης της
συμ/φου Πύργου Μαρίας Ι. Αντωνοπούλου (σχετ. 8) που μεταγράφηκε στον
τόμο 11 και αριθμό 401 του βιβλίου μεταγραφών του υποθηκοφυλάκειου Πύρ-
γου.

Η πλήρης διάνοιξη της οδού για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι απαραίτητη μόνο στην περίπτωση της αρχικής διάνοιξης και όχι αυτή στην οποία υπάρχουν παλαιές οδοί οι οποίες διαπλατύνονται όπως η συγκεκριμένη.

Σχετικά με το θέμα αυτό είναι τα υπ’αριθ. πρωτ. Δ.Τ.Ε./β/6245/259/23-2-06 (σχετ. 9) και
Δ.Τ.Ε./β/οικ./30243/1191/23-7-03 (σχετ. 10) έγγραφα της Δ/νσης Τοπογραφικών
Εφαρμογών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. τα οποία σας αποστέλλουμε συνημμένα.

Απ’όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι δεν μπορούμε να προβούμε στη διακοπή των οικοδομικών εργασιών για τους λόγους που αναφέρετε στα σχετικά έγγραφά σας διότι αυτοί δεν ευσταθούν.»

Παναγιώτης Παυλόπουλος
paylopoulos2004@yahoo.gr

ΒΟΥΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ.

ΒΟΥΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ.
ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΧΤΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΚΟΡΥΦΟΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ.ΚΡΙΜΑ. ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΥΤΟ ΒΟΥΝΟ

ΟΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΜΟΥ ΣΕΛΙΔΕΣ