Αυτό το site δημιουργήθηκε το 2007 με αφορμή τις πυρκαγιές που κατέστρεψαν το δασικό πλούτο της Ελλάδας και οδήγησαν σε φρικτό θάνατο περίπου 100 Ελληνες (μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά). Αυτό το γεγονός από μόνο του αποτέλεσε την απαρχή της πολιτικής αποσταθεροποίησης της χώρας η οποία οδήγησε στον εξευτελισμό ενός ολόκληρου έθνους, το ξεπούλημα της ελληνικής γής και σε μια δικτατορία πρωτοφανή για τα Ελληνικά δεδομένα.

Ας μάθει ο κόσμος λοιπόν τι πραγματικά συμβαίνει από τους πάσχοντες!
*****************************************************
Τhis site was created in 2007 on the occasion of the fires that burnt down the forests of Greece and led to a horrible death more than 100 Greeks (including young children). This fact alone ushered the political destabilization of the country which led to the humiliation of an entire nation, the sell-off of Greek wealth and to an unprecedented dictatoship.

So, let the world know what is really going on in Greece from the sufferers!

Friday, July 18, 2008

ΜΕ ΤΙ ΡΥΘΜΟΥΣ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ!!!!

Αν ξεφυλίσετε καθημερινά τις εφημερίδες της ΗΛΕΙΑΣ θα εκπλαγείτε από τα πόσα στρέμματα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ χαρακτηρίζοντα / αποχαρακτηρίζονται...

Θα εκπλαγείτε από πόσα στρέμματα μπορούν πλέον να χτιστούν & να τσιμεντωθούν ή να αξιοποιηθούν ανάλογα...

Δεν τα έχω δει... Τα βλέπει & τα αξιολογεί μόνο ο δασάρχης της περιοχής - ο οποίος παρεπιπτόντως έδωσε άδειες παρόμοιες ώστε να χτιστούν σπίτια αμέτρητα στο ΒΟΥΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ (μια περιοχή NATURA απαράμιλης φυσικής ομορφιάς & ιστορικής & αρχαιολογικής σημασίας)

Σας παραθέτω μερικά αποσπάσματα αλλά σας ΠΡΟΚΑΛΩ να επισκέπτεστε καθημερινά την ηλεκτρονική σελίδα http://www.patrisnews.gr/ στις τελευταίες σελίδας της οποίας θα δείτε τέτοιους αποχαρακτηρισμούς δασών..

Πχ εδώ σε μια έκταση τεράστια κάποια στρέμματα τα αποχαρακτηρίζει & κάποια τα χαρακτηρίζει ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑ. Δηλαδή για να καταλάβω μέσα στο δάσος κάποια περιοχή μπορεί να χτιστεί γιατί ήταν ΞΕΦΩΤΟ ΠΧ???????????

Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
ΠEPIΦEPEIA ΔYT. EΛΛAΔOΣ
ΓENIKH ΔNΣH ΠEPIΦEPEIAΣ
ΔNΣH ΔAΣΩN HΛEIAΣ
ΔAΣAPXEIO OΛYMΠIAΣ

Aνακοίνωση

Περίληψης της με αριθ. πρωτ. 3266/11-7-2008
Πράξης χαρακτηρισμού του Δασάρχη Oλυμπίας

O Δασάρχης Oλυμπίας με την παραπάνω πράξη χαρακτηρισμού και
ύστερα από αίτηση της ....................συζύγου ....................κατοίκου Ζαχάρως χαρακτήρισε ως MH ΔAΣOΣ και MH
ΔAΣIKH EKTAΣH την έκταση εμβαδού 1.447,20τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Αλωνάκι» περιοχής Δ.Δ. Σχίνων του Δήμου Ζαχάρως ενώ έκταση εμβαδού 3.341,32τ.μ. που βρίσκεται στην ίδια θέση είναι ανα-
δασωτέα έκταση.

Kατά της πράξης αυτής η οποία αναρτήθηκε στο Δημοτικό Kατάστημα του Δήμου Ζαχάρως,
επιτρέπεται να ασκηθούν αντιρρήσεις από κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο εντός δύο (2)
μηνών από της τελευταίας δημοσιεύσεως ενώπιον της A/θμιας Eπιτροπής Eπίλυσης Δασικών Aμφισβητήσεων Nομού Hλείας.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δασαρχείου
Oλυμπίας τηλ. 2625024000.
Kρέστενα 11-7-2008
O Δασάρχης Oλυμπίας α.α.
Βασίλειος Μπάρδης
Δασολόγος με Α’ Βαθμό


*************

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
ΠEPIΦEPEIA ΔYT. EΛΛAΔOΣ
ΓENIKH ΔNΣH ΠEPIΦEPEIAΣ
ΔNΣH ΔAΣΩN HΛEIAΣ
ΔAΣAPXEIO OΛYMΠIAΣ

Aνακοίνωση

Περίληψης της με αριθ. πρωτ. 3265/11-7-2008
Πράξης χαρακτηρισμού του Δασάρχη Oλυμπίας
O Δασάρχης Oλυμπίας με την παραπάνω πράξη χαρακτηρισμού και
ύστερα από αίτηση της .....................συζύγου ................κατοίκου Ζαχάρως χαρακτήρισε ως MH ΔAΣOΣ
και MH ΔAΣIKH EKTAΣH την έκταση εμβαδού 4.926,61τ.μ. που βρίσκεται στη
θέση «Χωραφούλα» Δ.Δ. Σχίνων του Δήμου Ζαχάρως ενώ η έκταση
εμβαδού 10.980,63τ.μ. που βρίσκεται στην ίδια θέση είναι αναδασω-
τέα έκταση.
Kατά της πράξης αυτής η οποία αναρτήθηκε στο Δημοτικό Kατάστημα του Δήμου Ζαχάρως, επιτρέπεται να ασκηθούν αντιρρήσεις από κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο εντός δύο (2) μηνών από της τελευταίας δημοσιεύσεως ενώπιον της A/θμιας Eπιτροπής Eπίλυσης Δασικών Aμφισβητήσεων Nομού Hλείας.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δασαρχείου
Oλυμπίας τηλ. 2625024000.
Kρέστενα 11-7-2008
O Δασάρχης Oλυμπίας α.α.
Βασίλειος Μπάρδης
Δασολόγος με Α’ Βαθμό

ΒΟΥΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ.

ΒΟΥΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ.
ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΧΤΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΚΟΡΥΦΟΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ.ΚΡΙΜΑ. ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΥΤΟ ΒΟΥΝΟ

ΟΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΜΟΥ ΣΕΛΙΔΕΣ